Wie wij zijn

Jolanda Reitsma-Lutjes

In de periode 1987 tot 1993 ben ik opgeleid tot psycholoog aan de Rijks Universiteit Groningen en de Katholieke Universiteit Nijmegen. Ik ben afgestudeerd bij Dr. Martin van Kalmthout op het onderwerp Psychologische ondersteuning bij patienten met longkanker. In die tijd ben ik geinteresseerd geraakt in de clientgerichte psychotherapie. Dit is de basis geworden van mijn behandelingen en benadering van cliënten. Niet alleen de symptomen/stoornis van de client staat centraal, maar vooral ook de persoon die deze symptomen heeft. In mijn behandelingen maak ik vaak gebruik van Cognitieve gedragstherapie en EMDR.
Op 1 februari 1995 startte ik de praktijk in het prachtige dorp Kollum. In de periode daarna kwalificeerde ik mij tot Eerstelijnspsycholoog en GZ-psycholoog.

Ik heb mij gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronisch geworden somatische klachten als pijn en vermoeidheid. Wij zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van dergelijke behandelprogramma's in Kollum, Harkema en omgeving. Zie www.elzkollum.nl en www.transcare.nl. Het past bij mij om nieuwe uitdagingen aan te gaan en te innoveren. 

Naast mijn werk als GZ-psycholoog geef ik sinds 2013 ook de cursus Pijneducatie in de praktijk, samen met prof. dr. Paul van Wilgen, en neem ik deel aan de implementatiegroep Zorgstandaard Chronische pijn. Ik spreek op symposia en congressen over het belang van multidisciplinaire diagnostiek, educatie en behandeling van chronische pijn. Verder vind ik het een uitdaging om ook voor pijnpatienten en hun naasten presentaties te geven over wat chronische pijn is en hoe daar mee te leven. Zie ook Mantelzorgnoordenveld

Mariëlle van Wieren-Kampen

Ik studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar de basis is gelegd voor het werken vanuit de cognitieve gedragstherapie. Tijdens mijn studie heb ik o.a. ervaring opgedaan met het behandelen van mensen met ziektevrees (hypochondrie).

Sinds begin 1998 ben ik werkzaam bij de psychologenpraktijk in Kollum. Per 2003 werd ik mede-eigenaar van de praktijk. Ik ben gekwalificeerd Eerstelijnspsycholoog en geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog in het BIG-register.

Inmiddels heb ik ruime ervaring opgebouwd in het werken als eerstelijnspsycholoog. Hierbij maak ik met name gebruik van cognitieve gedragstherapie maar ook van specialistische methoden zoals EMDR (zie elders op deze website en op www.emdr.nl).  In 2017 heb ik mijn vervolgopleiding EMDR bij de Vereniging EMDR Nederland afgerond.

Binnen Transcare werk ik mee aan transdisciplinaire behandeling voor mensen met chronische pijn, zie ook: www.transcare.nl.

Mensen die een hulpverlener met een christelijke levensovertuiging zoeken, kunnen bij mij terecht.

Vertrouwen, respect, humor en een goed contact vind ik belangrijk in de omgang met cliënten. Regelmatig ben ik onder de indruk van het vermogen van mensen om hun klachten en problemen te lijf te gaan. De sleutel tot verandering ligt bij de cliënt. De uitdaging is om die sleutel gezamenlijk te ontdekken. Het positieve van kortdurend en klachtgericht werken is dat cliënten vaak snel opknappen en op eigen kracht verder kunnen.
Goede samenwerking met andere zorgverleners is van groot belang om de cliënt de beste zorg te bieden. Daarom ben ik bestuurslid van Stichting Eerstelijns Zorgverleners Kollum (ELZ Kollum). Het bieden van consultatie aan praktijkondersteuners van de huisarts (POH-GGZ) behoort ook tot mijn werk.

Jaqueline de Jong

Na mijn studie psychologie in Amsterdam en Leiden ben ik gaan werken als onderwijs-psycholoog. Daarna heb ik in die 'rol' bij verschillende instellingen gewerkt. Mijn voornaamste werkzaamheden bestonden uit het doen van diagnostisch onderzoek van leer-en gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten en het geven van individuele- en groepsbegeleiding aan kinderen, adolescenten, ouders en docenten.

In 1994 ben ik een praktijk gestart in Amsterdam. Omdat ik me o.a. veel bezighield met 'geheugenwerking' en hoe iemand leert (in de breedste zin van het woord) resulteerde dit in het schrijven van een aantal praktische boeken op dit gebied.

Veel voortgezet onderwijs scholen waren in die tijd bezig met de invoering van 'het studiehuis', waardoor er behoefte was aan informatie over hoe zij ervoor konden zorgen dat leerlingen meer zelfstandig zouden gaan leren (leren). Hiervoor heb ik een aantal trainingen ontwikkeld en landelijk aangeboden. Er moest veel gereisd worden..

Tegelijkertijd bleef ik mijn 'oude' vak uitoefenen en merkte dat ik steeds meer behoefte kreeg om intensiever te gaan begeleiden op individueel niveau. Om mij (nog) meer te bekwamen op dit vlak heb ik het traject gevolgd (en afgerond), dat nodig is om eerstelijnspsycholoog te worden. Hiervoor heb ik in een aantal jaar in een bestaande 1e lijnspraktijk in Zaandam gewerkt en in een huisartsenpraktijk in Amsterdam.

In 2008 ben ik met mijn gezin naar het mooie Friesland verhuisd en heb ik mij aangesloten bij de psychologenpraktijk van Jolanda Reitsma en Mariëlle van Wieren. Hiernaast voer ik praktijk in Blije, De Leerfabriek.

Mijn aanpak is vooral gericht op het heden en de nabije toekomst en oplossingsgericht; U zit op dit moment ergens mee en dat is dan ook de insteek van onze gesprekken. Zo nodig wordt er een uitstapje gemaakt naar 'vroeger'. Ook zal ik regelmatig nagaan of u tevreden bent met de vorderingen en onze aanpak.

Ik maak gebruik van de volgende soorten therapie: cognitieve gedragstherapie, inzicht-gevende therapie, EMDR en oplossingsgerichte therapie. U kunt bij mij ook altijd terecht voor een (eenmalig) advies.

Marijke Schaaphok-Oostingh

Ik behaalde mijn master psychologie in 2009 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna heb ik gewerkt in een GGZ-instelling en als medisch psycholoog op de afdeling oncologie van het UMCG. In de periode van 2011 tot 2013 ben ik daar opgeleid tot Gezondsheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). 
 
Tijdens het  werken bij grote instellingen begon het persoonlijke en kleinschalige karakter van een vrijgevestigde praktijk mij te trekken, waarop ik mij als zelfstandige heb aangesloten bij Psychologenpraktijk Reitsma & van Wieren. Ik werk op maandag in het Medisch centrum Surhuisterveen en op dinsdag en donderdag op de locatie Kollum. Daarmee keer ik terug naar de provincie waar ik oorspronkelijk vandaag kom. Therapie in het Fries behoort tot de mogelijkheden voor wie dat prettig vindt. 
In gesprek met mensen vind ik een goede aansluiting belangrijk. Ik breng samen met cliënten overzicht en ordening aan in hun klachten en wensen (doelen), het liefst zo concreet mogelijk en in eigen woorden. Soms verliezen mensen in een moeilijke periode zicht op hun eigen veerkracht en sterke kanten. Ik gebruik verschillende technieken om mensen daar weer mee in contact te brengen, zoals oplossingsgerichte therapie (krachtgericht), cognitieve gedragstherapie (gericht op gedachten) en EMDR (traumatherapie).

Ik ben vertrouwd met het aandachtsgebied van omgaan met lichamelijke klachten of ziekte, en de psychische klachten die hieruit voort kunnen komen. Verder verdiep ik mij in psychische klachten rondom de periode van zwangerschap, geboorte en kraamtijd, en de invloed van hormonale veranderingen. 


Ariënne Takens

Na mijn opleidng HBO-V (verpleegkunde) besloot ik verder te studeren. Aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde ik psychologie. In 1996 studeerde ik af, ik werkte inmiddels als sociotherapeut binnen de verslavingszorg en volgde de basiscursus gedragstherapie. Vervolgens kon ik aan het werk binnen een praktijk gericht op eerstelijns psychologie. Het traject tot eerstelijnspsycholoog combineerde ik met de registratie tot cognitief gedragstherapeut.

In 1999 begon ik, als zelfstandige, te werken in een eerstelijnspraktijk in Emmen. Tot 2008 heb ik hier met veel plezier samengewerkt met collega’s en huisartsen. Toen besloot ik om logistieke redenen dichterbij huis te gaan werken. Inmiddels heb ik, sinds 2011, een eigen praktijk aan huis in Tolbert. Sinds augustus werk ik ook in het Medisch Centrum Surhuisterveen.

Ik werk vanuit diverse stromingen en gebruik wat mij aanspreekt en wat een cliënt verder kan helpen. De grondslag is echter wel de cognitieve gedragstherapie. Deze praktische en doelgerichte manier van werken past naar mijn idee goed binnen de eerstelijns hulpverlening, of zoals we sinds 2014 zeggen binnen de hulp geboden vanuit de generalistische basis ggz.

Vanuit mijn brede interesse heb ik mij verdiept en geschoold in diverse vaardigheden en technieken. Waaronder EMDR, Mindfulness en ACT (Acceptance Commitment Therapy). Ook volgde ik de KOP training (Kortdurende oncologische psychotherapie) vanuit het Integraal Kankercentrum Noord Nederland.

Het samenwerken met mensen spreekt mij enorm aan, inzichtgevend en doelgericht werken met oog voor het individu. Empathie, enthousiasme, energie, betrokkenheid , oprechtheid en integriteit zijn kernwoorden welke passen bij mijn manier van werken. Ik vind het mooi iemand zoveel inzicht en handvatten te laten verkrijgen  dat hij of zij zelf weer verder kan. Vanuit de kracht, de sterke kanten en de mogelijkheden samen opbouwen, of een nieuw evenwicht bereiken, dat is hoe ik graag werk.