Samenwerking

Onze praktijk heeft zich al sinds de start ingezet voor samenwerking op het gebied van patiëntenzorg in de eerstelijn. Een persoonlijke benadering, het op elkaar afstemmen van behandelingen, het vergroten van de toegankelijkheid en kennisoverdracht tussen hulpverleners zijn altijd onze peilers geweest. Hier vindt u een overzicht van de verschillende samenwerkingsverbanden die wij in de loop der jaren mede vorm hebben gegeven.
 

ELZ Kollum

Van onze samenwerkingsverbanden is ELZ Kollum de grootste. En we zijn er trots op dat wij dit verband mede hebben mogen oprichten. ELZ Kollum probeert de zorg voor patiënten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, deze toegankelijk te houden, persoonlijk en doelmatig.

Transcare

Transcare (www.transcare.nl) is gericht op behandeling van mensen met chronische pijn. De werkwijze is ontwikkeld om cliënten transdisciplinair te behandelen in het kader van zgn. anderhalvelijnszorg. Huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen werken samen vanuit dezelfde visie op pijn en verrichten diagnostiek, geven educatie over pijn en voeren behandelingen uit. Van 2011 tot 2018 werkten wij in Harkema in een Transcareteam in de eerstelijn. Helaas werden de eerstelijnsteam noodgedwongen opgeheven. Transcare werkt nu vanuit de Specialistische GGZ in Groningen en Heerenveen.

Fysiotherapeuten Kollum, Kootstertille en Surhuisterveen/Harkema

Behandelingen van lichamelijke klachten die onvoldoende verklaard kunnen worden door een lichamelijke oorzaak doen wij graag samen met fysiotherapeuten in de regio. In Kootstertille werken wij samen met fysiotherapeuten Anna Tjalma, Fokje de Wit en Amarins Wijma, in Surhuisterveen/Harkema met Klaas en Wytske van Dam en in Kollum met Lotte Onstein. Binnen deze teams stellen wij werkwijze en behandeldoelen op elkaar af.

Psychotherapeuten en eerstelijnspsychologen Noord Friesland

Een ander samenwerkingsverband is die tussen GZ-psychologen in Noord Friesland. Voor psychotherapie verwijzen wij binnen deze samenwerking naar Yvonne Boldy-Dassel in Leeuwarden. Bij lange wachttijden of specifieke problematiek of betere bereikbaarheid voor de cliënt verwijzen wij ook naar collega-eerstelijnspsychologen in de regio.