Kwaliteit

In onze praktijk werken Gezondheidszorgpsychologen met of zonder een kwalificatie Eerstelijnspsycholoog.

Een GZ-psycholoog is iemand die

  • een universitaire opleiding psychologie heeft gevolgd en

  • een Postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorg-psycholoog en dus

  • ingeschreven staat in het BIG-register als GZ-psycholoog

Een Eerstelijnpsycholoog heeft daarnaast

  • een extra eerstelijnskwalificatie en

  • staat als zodanig geregistreerd bij de Nederlands Vereniging van Psychologen (NIP) en/of

  • is lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)

Onze psychologen voldoen aan deze kwaliteitseisen. Zij zijn tevens lid van de beroepsverenigingen NIP of LVVP. In december 2019 heeft visitatie door de LVVP plaatsgevonden.

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Indien u inzage wenst in het kwaliteitsstatuut van uw behandelaar, kunt u dit aanvragen bij de praktijk.

Privacy statement
Wij gaan zorgvuldig, vertrouwelijk en veilig met uw persoonsgegevens om. In onze privacy statement , die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kunt u lezen hoe. De privacy statement van Psychologenpraktijk Schaaphok vindt u hier .
 

Klachtenregeling
Mocht u ondanks onze inspanningen tot zorgvuldigheid en het zo goed mogelijk uitoefenen van ons beroep toch een klacht hebben, dan kunt u zich allereerst wenden tot de praktijkmedewerkers. Kan dat niet of komen we er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) of het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Onze BIG-registratienummers:

J. Reitsma-Lutjes: 39062321525

M.J. van Wieren-Kampen: 9062321425

J. de Jong: 89049216125

M.E. Schaaphok-Oostingh: 79917612925