Gezondheidspsychologie
0511 454 418

Hoe wij werken

U kunt bij onze afdeling Gezondheidspsychologie terecht zonder verwijzing van uw huisarts. Het kan voor de behandeling helpend zijn als u toestemming geeft dat er indien nodig contact mag worden gelegd met uw huisarts. Deze zorg valt vaak niet binnen de basisverzekering. U kunt de kosten dus niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Chronische pijn en chronische vermoeidheid zijn hierop een uitzondering.

Intakefase

Twee sessies van 60 minuten. Deze fase is de basis van de behandeling. In deze gesprekken verhelderen we uw probleem. Ook worden de doelen die u wilt bereiken gedefinieerd. Daarna beslissen we samen op welke manier we er mee aan de slag gaan. Eventueel is er overleg met uw andere behandelaars/specialisten of met behandelaars die worden betrokken bij uw behandeling. Soms is nadere psychodiagnostiek nodig.

Behandelfase

Na de intakefase volgt de behandeling. Wij verwachten van u dat u wilt werken aan de oplossing van uw probleem. Dit betekent meestal dat u ook buiten de gesprekken om actief met uw probleem aan de slag gaat. Tijdens de behandelfase monitoren we de vooruitgang.

Behandeltechnieken

Meestal is er een mix van onderstaande behandeltechnieken. Een werkwijze die past bij een Eerstelijnspsycholoog.

Cognitieve gedragstherapie
Gedragstherapie
Inzichtgevende gesprekken
ACT Acceptance and Commitment Therapy
Kortdurende Oncologische Psychotherapie
Mindfulness

EMDR