Generalistische Basis GGZ
0511 453 898
Ik meld mij aan

Hoe wij werken

Aanmelding

U heeft psychische klachten. Na goed overleg met uw huisarts wordt u verwezen naar de psycholoog. De huisarts schrijft een korte verwijsbrief waarin de reden van de aanmelding staat. Ook schrijft de huisarts in deze brief welke psychische stoornis er vermoedelijk bij u speelt.

U meldt zich bij ons aan door te bellen tijdens het telefonisch spreekuur (zie contact). Tijdens het telefonisch spreekuur krijgt u direct een van de psychologen aan de lijn. Zij noteert uw gegevens. Als de verwijsbrief van de huisarts bij ons binnen is, wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek, de intake genaamd.

Het eerste gesprek

Het intakegesprek is spannend en intensief, horen wij vaak. Voor velen is de stap naar de psycholoog om verschillende redenen niet gemakkelijk. Een belangrijk doel in dit gesprek is dus dat u zich begrepen voelt en dat u vertrouwen krijgt in de psycholoog en in de behandeling. Het is van groot belang dat goed in kaart wordt gebracht wat uw klachten zijn, wat u wilt veranderen en wie u bent als mens. Aanvullend op het gesprek gebruikt de psycholoog vragenlijsten of testen.

Regelmatig is een tweede gesprek nodig om uw verhaal volledig te maken.De psycholoog kijkt welke diagnose bij uw klachten past en maakt samen met u een plan om u te helpen uw doel te bereiken. Als u zich kunt vinden in dit plan, worden verdere afspraken gemaakt.

Wanneer tijdens de intake duidelijk wordt dat u welliswaar klachten of problemen heeft, maar geen psychische stoornis, zal dit met u worden besproken. U wordt terugverwezen naar de huisarts. Er zijn dan verschillende mogelijkheden. U krijgt het advies om andere hulp te zoeken, bijvoorbeeld maatschappelijk werk. Of u kiest toch voor behandeling bij onze praktijk en betaalt zelf.

Soms blijkt dat het probleem beter past binnen de specialistische geestelijke gezondheidszorg. In dat geval zullen wij u en uw huisarts advies geven bij welke instelling of behandelaar binnen de Specialistische GGZ u het beste terecht kunt.

De behandeling

Een mens is geen machine en de psycholoog is geen monteur. Er zit geen knop achter uw oor, die omgezet kan worden zodat u meteen van uw klachten af bent. Een psychologische behandeling is altijd een goede samenwerking tussen de cliënt en de psycholoog. Er wordt dus van u gevraagd dat u met grote inzet aan uw herstel werkt, zoals u van de psycholoog mag verwachten dat zij u met grote inzet wil helpen.

Wij werken met 'evidence based' of 'best practice' therapieën. Dit betekent dat er wetenschappelijke onderbouwing is dat de behandelmethode werkt. Wij bieden o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR-behandeling, clientgerichte therapie en mindfulness based cognitive therapy.

Dat een behandelmethode aantoonbaar werkt, betekent niet dat deze automatisch ook voor u werkt. Behandelprotocollen zijn waardevol, maar vormen geen keurslijf. De behandeling zal daarom zoveel mogelijk 'op maat' zijn, passend bij uw specifieke situatie. Meestal gebruiken wij dan ook een mix van behandelmethoden.