Generalistische Basis GGZ
0511 453 898
Ik meld mij aan

Generalistische Basis GGZ

Heeft u behoefte aan professionele ondersteuning bij uw psychische klachten, dan gaat u in eerste instantie naar de huisarts. De huisarts kan ervoor kiezen u zelf te behandelen of door te verwijzen. Zo kan de huisarts de hulp inroepen van een speciaal hiervoor opgeleide praktijkondersteuner GGZ of kan hij/zij advies inwinnen bij een GZ psycholoog, klinisch psycholoog, psychiater of psychotherapeut.

Kan de huisarts u niet helpen, dan heeft hij/zij de mogelijkheid om u te verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ; dit is sinds 1 januari 2014 de nieuwe naam voor de al bestaande psychologische zorg in de eerste lijn. Binnen deze vorm van geestelijke gezondheidszorg kunt u terecht voor kortdurende curatieve zorg. U komt dan terecht bij een GZ psycholoog/Eerstelijnspsycholoog, klinisch psycholoog, psychiater of psychotherapeut.
 

Als de huisarts u verwijst naar Reitsma & Van Wieren...

Reitsma & Van Wieren biedt psychologische zorg binnen de Generalistische Basis GGZ. Dit betekent dat er hulp geboden kan worden bij psychische problemen die mild tot matig ernstig van aard zijn. Ingewikkelde of ernstige problemen kunnen beter behandeld worden in de Specialistische GGZ.

De overheid heeft bepaald dat sinds 1 januari 2014 alleen behandeling van psychische stoornissen onder de verzekerde zorg in de basisverzekering valt.